12 Top trendov pre 2012

A keď bol 2011 na geopolitickom a ekonomickom poli dosť búrlivým rokom, G. Celente nasledujúcemu roku predpovedá ešte búrlivejšiu atmosféru a poskytuje 12 trendov, ktoré sa môžu udiať. Kto usiluje o bezpečné útočisko pre ďalšie obdobie, celkom sa mu oplatí aplikovať Celenteho formulu 3G: Gold, Guns, Gateway plan.

After a tumultuous 2011 in which many of the trends we had forecast became headline news around the world, we are now forewarning of an even more tumultuous year to come.

Článok: www.activistpost.com/2011/12/gerald-celente-top-12-trends-2012.html

25.12.2011

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger