25 faktov o US FED

Blíži sa sté výročie založenie FEDu, tak je potrebné pripomenúť si, čo a o čom FED vlastne je. Mimochodom, na svete určite existuje dosť iných alternatívnych finančných systémov; avšak do súčasnosti všetkých 187 krajín patriacich do IMF majú centrálne banky. Je to len bizarná náhoda?!

25 Fast Facts About The Federal Reserve

Článok: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/25-fast-facts-about-the-federal-reserve-please-share-with-everyone-you-know

17.09.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger