Agenda zasadania Bilderbergs odhalená

blue

Anti EÚ postoj v Európe, kríza na Ukrajine a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) budú jednými z hlavných bodov zasadania Bilderbergs, ktoré sa už čoskoro začne v Dánsku. Ďalej sa budú zaoberať aj zámerom Putina vybudovať alternatívny multipolárny NWO okolo krajín BRICS, ktorý by devastoval US dolár a ohrozil postavenie US-EÚ-NATO.

Bilderberg Agenda Revealed: Elite Desperate to Rescue Unipolar World

Článok: www.prisonplanet.com/bilderberg-agenda-revealed-elite-desperate-to-rescue-unipolar-world.html


28.05.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger