Aká bohatá je katolícka cirkev?

Nikto presne nevie, nakoľko náboženské skupiny nemusia viesť regulárne účtovníctvo (USA). Avšak pre porovnanie globálne výdavky katolíckej firmy sú prinajmenšom rovnaké ako zisky najväčších spoločností na našej planéte ($170mld. vs $150mld.- Apple, GM). Tzn., že katolícka cirkev je asi najbohatšia inštitúcia na svete.

How Rich Is the Catholic Church?

Článok: www.slate.com/articles/business/moneybox/2013/03/catholic_church_and_pope_francis_religious_institutions_are_exempted_from.html

24.03.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger