AKO CIA vytvorila Google

blue

Goolge - priateľská, úspešná spoločnosť, ktorej produkt využívajú milióny ľudí. Avšak je možné, že za "pozlátkom" sa skrýva niečo podstatne väčšie - určitá parazitná sieť ...

How the CIA Made Google

Článok 1:

"https://medium.com/@NafeezAhmed/how-the-cia-made-google-e836451a959e

Článok 2:

"https://medium.com/@NafeezAhmed/why-google-made-the-nsa-2a80584c9c1

28.01.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger