Bilderbergs 2013

Vynárajú sa silné dôkazy, že stretnutie Bilderber Group sa môže opätovne konať vo Westfields Marriott blízko Dulles Airport, VA, USA. Hotel je plne rezervovaný už v súčasnosti, čo vytvára podozrenie na toto stretnutie.

Bilderberg May Meet in Virginia, Again

Článok: http://americanfreepress.net/?p=8376

10.02.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger