Boj tajných služieb o zdravotnícky materiál?

blue

Podľa niektorých zdrojov rôzne tajné služby a agenti bojujú za zdravotnícky materiál ako strategické produkty pre národnú bezpečnosť svojej krajiny. Médiá neinformujú (pokiaľ majú nejaké zdroje/info) o operáciách tajných služieb krajín ako USA, GER, ITA, ISR, GRC zameraných na získanie ochranných másk.

Worldwide Intelligence War Over Coronavirus Related Medical Supplies

Článok: https://greatgameindia.com/worldwide-intelligence-war-over-coronavirus-related-medical-supplies/


06.04.2020

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger