Bunkre pre miliardárov

blue

Spoločnosť Vivos sa zaoberá výstavbou luxusných bunkrov na prežite pre miliardárov v USA a Európe. Zobrazené bunkre sa nachádzajú v tichom údolí v Českej republike. Komplex pod zemou má jeden veľký a šesť malých apartmánov,...aby aspoň "vyvolení" prežili! Happy demokratický deň ;)

This Is What A Billionaire's Apocalypse Shelter Looks Like

Článok: http://www.zerohedge.com/news/2015-11-16/what-billionaires-apocalypse-shelter-looks

17.11.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger