Cena akcií Raytheon Co rastie

Čo je Raytheon Co.? Výrobca BGM-109. Kto nepozná túto skratku, tak určite mu niečo napovie slovo "strela Tomahawk". Od mája 2013 začali akcie opätovne zhodnocovať. Vedeli niektorí už vtedy, že sa "tajne odsúhlasila nová intervencia?"

The One Graph That Sums Up Why We're Going to War With Syria

Článok: www.policymic.com/articles/61599/the-one-graph-that-sums-up-why-we-re-going-to-war-with-syria

02.09.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger