CIA obviňuje Rusko z manipulácie počasia

blue

Na ovplývňovanie počasia sa používajú tzv "geoengineering" techniky, kde sa napr. chemické látky rozptyľujú do ovzdušia, aby spôsobili dažde, event. vynášajú sa zrkadla do vesmíru, aby odrážali slnečné svetlo a tým ochladzovali Zem.

Forget Hacking - CIA Accuses Russia Of "Manipulating The World's Weather"

Článok: www.zerohedge.com/news/2015-02-17/forget-hacking-cia-accuses-russia-manipulating-worlds-weather

18.02.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger