FBI a CIA pomáhajú Ukrajinskej vláde

blue

Desiatky CIA a FBI špecialistov radia Ukrajinskej vláde pri riešení súčasnej kríze na východe krajiny. Agenti vraj nie sú zainteresovaní v priamom boji s pro-ruskými ozbrojencami.

CIA, FBI agents 'advising Ukraine government': report

Článok: http://news.yahoo.com/cia-fbi-agents-advising-ukraine-government-report-101508429.html


05.05.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger