Finančná história – Money Masters

Reálny pohľad na finančníctvo už od čias starých Rimanov a novodobý vývoj finančných machinácií.

Dva filmy poskytujú ucelený prierez novodobým finančníctvom a odpovedajú na mnohé otázky, ktoré si každodenne mnohí z nás kladieme. Hoci sú filmy zamerané hlavne na US, podstata problému sa týka viacmenej každej krajiny.


tinyurl.com/2x9dpn

Part I : Rome through Old England up to 1900


tinyurl.com/2axt8n

Part II : from 1900 up to presence


Source: Google

03.03.2007

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger