Horší než Enron?

blue

Podľa správy investigátora na podvody je spoločnosť General Electric v horšom stave než bol Enron. Pomer jej dlhu k majetku je vraj 17:1 a nie 3:1, ako to GE uvádza. GE vraj zahmlieva stráty vo výške $38,1 mld. Samozrejme, GE obvinila investigátora, že jeho výsledky sú neopodstatnené a nepodložené.

GE shares plunge as much as 15% after Madoff whistleblower claimed the company is a 'bigger fraud than Enron' ...

Článok: www.dailymail.co.uk/news/article-7361157/GE-shares-plunge-15-Madoff-whistleblower-claims-company-fraud.html


16.08.2019

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger