Informácie sa stávajú výnosnou komoditou

Vďaka internetu je oveľa ľahšie získať osobné údaje o ľuďoch a niektoré veľké korporácie zarábajú na tomto "Data Mining biznise" milióny dolárov. Acxiom a Epsilon sa radia medzi dve najsilnejšie spoločnosti v tomto "biznise".

Data Mining: Big Corporations Are Gathering and Selling Every Shred Of Information About You That They Can

Článok: www.activistpost.com/2012/06/data-mining-big-corporations-are.html

24.06.2012

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger