Je zakladateľ FB vnuk Davida Rockefellera?

silver

Zuckerberg v preklade znamená sladká hora. Už dávnejšie sa špekulovalo, že jeho pravé meno je Jacob Greenberg; rodina, ktorej príbuzným je aj David Rockefeller. Rockefellerovci a Rothschildovci sú známi postojom pre OWG (One World Government). O.i. Rothschildovci vlastnia 8% akcií FB (vraví sa, že FB bol založený s $500mil. z banky, ktorú vlastní CIA, čo je trochu podozrivé). Mimochodom ani B.G., zakladateľ Microsoftu nebol žiadny chudáčik - pochádzal z miliardárskej eugenickej rodiny.

Mark Zuckerberg Is Grandson Of David Rockefeller. Real name. Jacob Greenberg.

Článok: http://philosophers-stone.co.uk/wordpress/2012/05/mark-zuckerberg-is-grandson-of-david-rockefeller-real-name-jacob-greenberg/

01.12.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger