Kam ukladajú boháči svoje peniaze

Veľmi bohatí ľudia obvykle nedržia svoje úspory v bankách, ale diverzifikujú ich do rôznych sfér: cenné papiere; nehnuteľnosti; komodity; nominálne meny; intelektuálne vlastníctvo (práva na piesne, knihy ...); starožitnosti.

Where Do Millionaires Invest Their Cash to Keep It Safe?

Článok: http://beforeitsnews.com/alternative/2013/03/where-do-millionaires-invest-their-cash-to-keep-it-safe-2605530.html

31.03.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger