Koľko bohatstva ukrývajú najbohatší

blue

Podľa analytika Gabriela Zucmana ukrývali superboháči v daňových rajoch v 2008 až US$7,8 bilióna, čo je asi 8% globálneho personálneho finančného bohatstva. Z toho asi 80% je nezdanených.

How Much Wealth Are Our Wealthiest Hiding?

Článok: http://rinf.com/alt-news/money/much-wealth-wealthiest-hiding/


10.07.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger