Môže JPM čeliť štvrtej žalobe pre manipuláciu PMs trhov?

goldglobe

Doposiaľ JPM bez újmy vyviazla zo všetkých obvinení ohľadom manipulácie trhu s drahými kovmi (obzvlášť asi striebra). Aké sú obchodné praktiky si každý môže domyslieť. Raz sa ale táto "hra" určite skončí (alebo aspoň na čas pozastaví) a trh s PMs bude potom vyzerať podstatne inak.

Could JPMorgan Chase Be Hit with a Fourth Felony Count for Rigging Precious Metals Markets?

Článok: http://wallstreetonparade.com/2019/06/could-jpmorgan-chase-be-hit-with-a-fourth-felony-count-for-rigging-precious-metals-markets/


13.06.2019

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger