Na trhoch sa udeje niečo veľké

blue

Bývalý šéf FEDu A. Greenspan uviedol, že na trhoch sa udeje nejaká veľmi dôležitá udalosť - niečo veľkého, ako dôsledok neustáleho tlačenia peňazí. Potom obozretnou stratégiou do budúcnosti by asi malo byť zachovanie hodnoty majetku.

Alan Greenspan Warns: There Will Be a “Significant Market Event... Something Big Is Going To Happen”

Článok: www.zerohedge.com/news/2015-02-22/alan-greenspan-warns-there-will-be-%E2%80%9Csignificant-market-event-something-big-going-hap

23.02.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger