Objasnenie medzinárodného bankového systému

blue

Medzinárodný bankový systém je enigmou. Narábajú s peniazmi spôsobmi, ktorým nerozumieme. Video poukazuje na skutočnosť, prečo boli banky vytvorené, prečo spôsobili poslednú krízu a potenciálne alternatívy.


16.07.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger