Odhalili US nukleárne zbrane v Európe?

blue

Belgické noviny uverejnili článok, v ktorom sa uvádza, že US nukleárne zbrane sú umiestnené v nasledujúcich základniach v Európe: Kleine Brogel v BE, Büchel v GE, Aviano a Ghedi-Torre v IT, Volkel v NL a Incirlik v TR. NATO túto informáciu odmietlo komentovať, nakoľko sa nejedná o oficiálny dokument Aliancie.

NATO Affiliate 'Accidentally' Reveals Locations Of 150 US Nuclear Weapons In Europe

Článok: www.zerohedge.com/news/2019-07-16/nato-affiliate-accidentally-reveals-locations-us-nuclear-weapons-europe


17.07.2019

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger