Panika pred koncom sveta začína

Koniec kalendára starých Mayov pripadajúci na 21.12.2012 začína vytvárať paniku u tých, ktorí veria na koniec sveta. Panické nakupovanie sviečok a základných prostriedkov na prežitie a potravín bolo zaznamenané v Číne a Rusku. V USA výrazne vzrástol predaj bunkrov. Vo Francúzsku v "osudný" deň "veriaci" ľudia vystúpia na vrchol hory, kde očakávajú záchranu od mimozemšťanov.

Mayan apocalypse: panic spreads as December 21 nears

Článok: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9730618/Mayan-apocalypse-panic-spreads-as-December-21-nears.html

09.12.2012

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger