Plánuje svetová elita kontrolovať ľudstvo cez mikročipy?

Hollywoodsky režisér Aaron Russo odhaľuje zámysel svetovej elity kontrolovať populáciu planéty cez mikročipy plus ďalšie zaujímavé skutočnosti súčasného života.

Hoci na internete sú zverejnené informácie k uvedenej problematike, pravdivosť tejto správy nemôžme ani potvrdiť, ale ani vyvrátiť.


Pokusy s kontrolovaním pohybu ľudstva sa už realizujú. Napr. v dvoch nemenovaných krajinách boli do futbalových vstupeniek vložené snímacie čipy, takže počas zápasu bolo možné kontrolovať pohyb každého fanúšika bez toho, aby o tom vedel. Taktiež v jednom regióne určitej krajiny na západnej pologuli počas volieb boli dané do hlasovacích kariet snímacie čipy a sledoval sa pohyb voličov. V súčasnosti kontrolovať pohyb ľudí nie je ťažké. Kto by z nás kontroloval, či pri pozorovacích kamerách v mestách nie sú nainštalované aj ďalšie Hi-Tech prístroje napr. nejaké snímače....? A čo ak každý osobný/obč. preukaz bude mať vložený takýto čip a nenosenie preukazu bude vysoko trestané? Počkajme na budúcnosť a potom budeme hodnotiť....

 

Rockefeller Admitted Elite Goal Of Microchipped Population

Hollywood Director and documentary film maker Aaron Russo has gone in-depth on the astounding admissions of Nick Rockefeller, who personally told him that the elite's ultimate goal was to create a microchipped population and that the war on terror was a hoax, Rockefeller having predicted an "event" that would trigger the invasions of Iraq and Afghanistan eleven months before 9/11.


Rockefeller also told Russo that his family's foundation had created and bankrolled the women's liberation movement in order to destroy the family and that population reduction was a fundamental aim of the global elite.


Russo is perhaps best known for directing Trading Places starring Eddie Murphy but was more recently in the spotlight for his exposé of the criminal run for profit federal reserve system, the documentary America From Freedom to Fascism.


Currently undergoing more treatment in his fight against cancer, Russo made time for a sit down interview with radio host and fellow documentary film maker Alex Jones in which he dropped bombshell after bombshell on what Rockefeller had told him about the direction the world was being steered towards by the global elite.


During one conversation, Rockefeller asked Russo if he was interested in joining the Council on Foreign Relations (CFR) but Russo rejected the invitation, saying he had no interest in "enslaving the people" to which Rockefeller coldly questioned why he cared about the "serfs."


"I used to say to him what's the point of all this," states Russo, "you have all the money in the world you need, you have all the power you need, what's the point, what's the end goal?" to which Rockefeller replied (paraphrasing), "The end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers and the elite people control the world."

Správa   tinyurl.com/yuxbuw 

Video    tinyurl.com/2e8b32


Source: LibertyPost

 

 

11.02.2007

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger