Rothschild - najhoršia geopolitická situácia od WWII

blue

Lord Jacob Rothschild varoval investorov, že svet sa ponára do najhoršej geopolitickej situácie od čias WWII. Jeho varovanie nadväzuje aj na správu z Davosu, kde sa zistilo, že boháči tajne kupujú úkryty na odľahlých miestach, aby unikli predpokládaným sociálnym nepokojom a násilnostiam.

Lord Rothschild Warns Investors of ‘Most Dangerous Geopolitical Situation Since WWII’

Článok: www.prisonplanet.com/lord-rothschild-warns-investors-of-most-dangerous-geopolitical-situation-since-wwii.html

05.03.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger