Soroš financuje ukrajinskú krízu

blue

G. Soroš priznal, že na Ukrajine založil nadáciu ešte predtým, než krajina získala nezávislosť od Ruska. Od tej doby nadácia stále funguje a hraje dôležitú úlohu v udalostiach, ktoré sa v súčasnosti prebiehajú na Ukrajine.

George Soros admits to funding the Ukraine crisis

Článok: www.veteransnewsnow.com/2014/06/02/george-soros-admits-to-funding-the-ukraine-crisis/


04.06.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger