Soroš sa stretol s prezidentom Ukrajiny

blue

Ukrajinský prezident Porošenko sa stretol s miliardárom Sorošom, ktorý ho informoval o iniciatíve vytvoriť strategický plán reforiem pre jeho krajinu. Soroš uviedol, že sa vytvorila strategická konzultačná skupina pre okamžité reakcie na vzniknuté situácie.

Soros Meets with the President of Ukraine

Článok: www.blacklistednews.com/Soros_Meets_with_the_President_of_Ukraine/36059/0/38/38/Y/M.html


20.06.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger