Stojí CIA za prevratom v Paraguaji?

Novým prezidentom Paraguaja sa stal býva VP Federico Franco, ktorý zosadil akýmsi "coup d'etat" F. Luga. Lugo bol prvým opozičným prezidentom za posledných 60 rokov, ktorý sa snažil bojovať proti pôdnej kríze - kde 1% ľudí vlastní 77% ornej pôdy v krajine. Vynárajú sa špekulácie, že za prevratom môže stáť CIA. Ak áno, tak bývalý US prezident má takto poistené svoje investície v krajine Bush kúpil ranč v Paraguaji ...

Paraguay ‘Coup’ has all the ‘Hallmarks of the CIA’ (El Telegrafo, Ecuador)

Článok: www.worldmeets.us/eltelegrafo000001.shtml#axzz206YE7K9o

09.07.2012

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger