Švédska jar?

blue

Policajný veterán zverejnil na Facebooku zarážajúce info o situácii v krajine a varoval, že penzisti sú na kolenách, školy v chaose, zdravotná starostlivosť poriadne naštrbená, polícia kompletne rozbitá - všetko ako dôvod rastúcej kriminality migrantov. Po zverejnení svojho názoru začal byť vyšetrovaný pre rasistickú agitáciu.

“Swedish Spring”: Citizens Demand National Conversation on Migrant Crimes After Top Cop Goes Public

Článok: www.prisonplanet.com/swedish-spring-citizens-demand-national-conversation-on-migrant-crimes-after-top-cop-goes-public.html


09.02.2017

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger