Ukrajina - end game

blue

Na primárnej úrovni je zápas o Ukrajinu nebezpečná US/EÚ/Ruská hra, ktorá zahŕňa vlády, spravodajské služby, korporácie a banky. Avšak o krok vyššie sedia elitní globálni hráči. Ich motív je však iný: podnietiť konflikt a po jeho ukončení vytvoriť väčšiu oblasť vplyvu, ktorú budú samozrejme mať pod kontrolou. Inak povedané mať viac ľudí, zeme, zdrojov a pracovnej sily pod "svojim dáždnikom". Obdobne, ako sa tomu stalo po WW2.

Ukraine: the end game

Článok: www.prisonplanet.com/ukraine-the-end-game.html


09.03.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger