Utajené stretnutie može vytvoriť spoločnosť bez finančnej hotovosti

blue

Ekonóm Martin Armstrong tvrdí, že koncom mesiaca sa v Londýne plánuje stretnutie predstaviteľov ECB a FEDu, ktorého zámerom je ukončiť hotovosť a vytvoriť "spoločnosť bez finančnej hotovosti".

Secret Meeting in London to “End Cash”

Článok: www.prisonplanet.com/secret-meeting-in-london-to-end-cash.html

28.05.2015

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger