Varovný signál pred ekonomickou lavínou

Historici budú krízu v r. 2008 určite považovať za varovný predvoj pred krízou v r. 2013. Hlavným signálom bude kolaps jednej z veľkých bánk. Najväčším kandidátom sa javí Deutsche Bank; nemôže sa totiž ochrániť neobmedzeným tlačením peňazí.

Deepcaster: Meltdown Warning Signals: Run for the Hills!

Článok: www.silverdoctors.com/deepcaster-meltdown-warning-signals-run-for-the-hills/

29.07.2013

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger