Všetko v našom modernom svete je lož

goldglobe

V rozhovore miliardár Hugo Salinas Price uviedol, že náš svet sa pokúša žiť spôsobom veľkej lži papierových peňazí. To však nemôže dlho fungovať. Na realitu sa musíme pozerať pravdivo. Skutočnými peniazmi je zlato.

BILLIONAIRE HUGO SALINAS PRICE: EVERYTHING IN OUR MODERN WORLD IS A LIE (EXCLUSIVE INTERVIEW!)

Článok: http://inteligenciafinancieraglobal.blogspot.mx/2014/01/billionaire-hugo-salinas-price.html

26.01.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger