Vylupovanie ukrajiny sa začalo

blue

Podľa správy Kommersant-Ukraine, "bábkové" MF Ukrajiny vraj pripravilo "úsporný ekonomický plán", ktorý zníži dôchodky z $160 na $80. Z ušetrených peňazí sa pokryjú pôžičky, ktoré Ukrajine poskytli západné banky. 11-miliárd eur však nie je "pomoc", ale pôžička, ktorá má veľa podmienok o.i. aj prijatie úsporného plánu IMF. Tento plán zníži výdavky na sociálne služby, vzdelávanie, bude mať za následok prepúšťanie, devalváciu meny a tým zvýši ceny importovaných položiek vrátane ruského plynu,... čím sa zvýši aj ceny elektriny atď. Týmto sa otvorí cesta západným korporáciám k zabratiu ukrajinského majetku.

Ukraine: The war will be nuclear

Článok: www.darkmoon.me/2014/ukraine-the-war-will-be-nuclear-by-paul-craig-roberts/


09.03.2014

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger