Vyskytuje sa COVID - 19 v prirodzenej forme?

blue

Článok uvádzame bez akéhokoľvek kontextu. Je to hoax?... vedci to neskôr objasnia.

Ruský vojenský expert na biologické zbrane, bývalý člen Výboru OSN pre biologické zbrane uviedol, že súčasná forma Covid-19 sa prirodzene nevyskytuje. Podľa neho Covid-19 je skupina troch častí: korona netopierí vírus; korona hadí vírus a komponent HIV - glykoprotein. Takéto zoskupenie sa vraj v prírode nenájde.


Russian military expert on biological weapons asks investigation in US laboratories for the production of Covid 19

Článok: dimpenews.com/2020/03/14/russian-military-expert-on-biological-weapons-asks-investigation-in-us-laboratories-for-the-production-of-covid-19/


15.03.2020

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger