Západné banky zarábajú na obchode s drogami

Len 2,6% kokaínu zostáva v Kolumbii, 97,4% smeruje do vyspelých krajín, kde cez veľké banky sa prepierajú nemalé peniaze. Avšak orgány v týchto vyspelých krajín nejdú po týchto bankách, nakoľko v súčasnej ekonomickej situácii pri obrovských sumách z drogových obchodov by to pre nich bola politická samovražda.

Western banks 'reaping billions from Colombian cocaine trade'

Článok: www.guardian.co.uk/world/2012/jun/02/western-banks-colombian-cocaine-trade?mobile-redirect=false

07.07.2012

"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes." Benjamin Disraeli, former British Prime Minister

"“World events do not occur by accident. They are made to happen...most of them are staged and managed by those who hold the purse strings." Denis Healey, former British Defence Minister."

"Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world". Henry Kissinger