Čína zvýšila import zlata dvojnásobne

V novembri 2012 Čína importovala 90,8 ton zlata, čo je takmer dvojnásobok oproti októbru. Spolu s decembrom bude ročný import okolo 800 ton, čo je viac, než sú zlaté rezervy Japonska a je to dvojnásobok importu r. 2011. Oficiálnemu číslu zlatých rezerv Číny (1054 ton) sa asi ťažko bude veriť. Tak dvoj až trojnásobok bude realitou.

Chart Of The Day: Chinese November Gold Imports Soar To 91 Tons; 2012 Total 720 Tons

Článok: www.zerohedge.com/news/2013-01-10/chart-day-chinese-november-gold-imports-soar-91-tons-2012-total-720-tons

14.01.2013

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]