Diamant väčší ako naša planéta

Astronómom sa podarilo nájsť planétu "55 Cancri e" približne dvojnásobnej veľkosti Zeme, ktorá je z prevažnej väčšiny tvorená diamantom. 55 Cancri e je poriadne horúca, na povrchu dosahuje až 1648 stupňov (C) a je viditeľná voľným okom.

Článok: www.bi-me.com/main.php?id=59691&t=1&c=61&cg=4&mset=1011

12.10.2012

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]