História zlata

goldglobe

Zlato bolo jedným z prvých kovov, ktorý starodávni ľudia objavili. Postupne žltý kov začal symbolizovať bohatstvo, kráľovskú príslušnosť a nesmrteľnosť. V súčasnosti je dopyt po zlate najvyšší v histórii.

A Visual History Of Gold: The Most Sought After Metal On Earth


Článok: http://www.visualcapitalist.com/the-gold-series-the-most-sought-after-metal-on-earth-part-1-of-5

27.02.2014

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]