Zlatý alebo medený štandard?

Všetci vidia zlatý štandard ako potenciálny základ pre novú globálnu menu. A čo ak sa určí iný kov a bude napr. medený štandard namiesto zlatého?

Celý príspevok 20.04.2009

Zlato s trendom ropy?

Miliardár J. Rogers verí, že MMF (IMF) začne s odpredajom časti svojich zlatých rezerv, čo spôsobí zvýšenie ponuky na trhoch. Padne cena zlata? Môže zlato nasledovať trend vývoja ceny ropy v období 06/08-12/08?

Celý príspevok 14.04.2009

Najlepšou investíciou všetkých dôb je zlato

Zlato si počas svojej existencie stále udržiavalo určítú hodnotu. Nikdy sa z trhov nevytratilo ako tomu bolo v prípade papierových peňazí.

Celý príspevok 08.04.2009

Poklesne cena zlata pod $800?

Pred nami by mal byť výraznejší pokles ceny zlata. Ako hlboko padne? Minimálne vraj k hranici $800/oz.

Celý príspevok 07.04.2009

Striebro je zatiaľ ešte lacné

Ak vezmeme do úvahy všetky investičné aspekty, tak striebro je ešte stále lacné. Kto očakáva určitý "spike", pravdepodobne si bude musieť zopár rokov ešte počkať. Avšak určite sa dočkajú.

Celý príspevok 02.04.2009

Najlepším liekom na recesiu je zlato

Globálna finančná kríza spôsobila, že zlato opätovne priťahuje pozornosť stále väčšieho počtu ľudí. Zlato je jediným bezpečným útočiskom v prípade, ak papierové peniaze zlyhajú.

Celý príspevok 01.04.2009

Prejavuje sa nedostatok striebra?

Ak súčasné indikácie nedostatku ponuky striebra sú blízko k realite, potom cena bieleho kovu by to mala veľmi rýchlo začať odrážať. Hoci takýchto indikácií tu bolo už niekoľko, podľa nás aj bez ich doterajšieho napĺnenia sú založené na reálnom základe. Všetko je to už asi len otázkou "final countdown".

Celý príspevok 18.03.2009

Ktorým smerom sa vyberie zlato?

Zmeškala sa príležitosť nákupu zlata za nižšie ceny, alebo ešte príde príležitosť k nákupu za "dobrú cenu"? My tvrdíme, že ešte bude, avšak posledná (nebola by, ak by sa teraz začala náhla devalvácia silných mien)!

Celý príspevok 16.03.2009

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]