Pyramída rizík PMs

Najbezpečnejším aktívom pre investorov sú fyzické drahé kovy, nie papierové. V prípade, že prepukne finančná katastrofa ľudia budú potrebovať reálne-fyzické peniaze, nie papierové,... tak ako napr. v prípade požiaru sa vyžaduje fyzický hasiaci prístroj, nie len jeho obrázok.

Allocated Bullion Storage: Do you really own the bullion?

Článok: http://bmgbullion.com/lib.pl?rm=show_document&record_id=1151

20.07.2012

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]