Reálna cena zlata od r. 1791

goldglobe

Je zaujímavé si pripomenúť reálnu cenu zlata za posledných cca 220 rokov. Experti, ktorí tvrdia že zlato je opätovne v koncoch pravdu mať nemusia. Geopolitický a sociálno ekonomický vývoj tomu nemusí nasvedčovať. Potenciálna hrozba je tu len z technického hľadiska, kedy človek môže uvažovať o dvojitom vrchole.

Contemplate!

Článok: www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2014/03-overflow/20140328_gold.png


30.03.2014

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]