Repatriácia zlata

goldglobe

Repatriácia zlata centrálnymi bankami sa deje už niekoľko rokov. Podľa Claudia Grassa z Precious Metal Advisory Switzerland tento proces repatriácie je v súvislosti s predpokladanými problémami v spoločnosti, ako nepokoje, nestabilita, viac kontroly a intervencie zo strany vlád.

Death knell tolls for the euro as more European nations repatriate gold – expert to RT

Článok: https://www.rt.com/business/422200-death-knell-euro-gold/


27.03.2018