Švajčiarsko bude mať referendum o zlate 30. novembra

goldglobe

Referendum o repatriácii zlata a snahe zastaviť jeho predaj Švajčiarskou národnou bankou (NBŠ)sa bude v krajine konať 30. novembra 2014. Ďalej sa bude požadovať, aby NBŠ mala 20% svojich aktív v zlate.

Swiss Gold Referendum on November 30

Článok: http://goldswitzerland.com/swiss-to-vote-on-gold-repatriation-in-november/


25.08.2014

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]