Z histórie striebra

Asi pred 5000 rokmi začalo ľudstvo proces extrahovania drahých kovovo zo zeminy. Prvé známe sofistikované spracovanie striebra sa datuje do r. 2500 p.n.l. a je spojené s kmeňom zvaným „Čaldéni“ (Chaldeans).

roman coin

Estetická krása, taviteľnosť a následná formovateľnosť zlata a striebra boli pravdepodobne tým, čo primälo našich predkov k ich ťažbe.

Tieto kovy boli zriedkavé, avšak nie až tak, aby sa nemohlo nahromadiť ich väčšie množstvo. Práve toto neskôr viedlo k akceptovaní zlata a striebra ako prvých univerzálnych platidiel.

Lesknúce zlato bolo nazývané aj kovom slnka, striebro zase kovom mesiaca. V súvislosti s týmto naši predkovia stanovili prvý pomer medzi zlatom a striebrom. Každý rok bolo 13 plných cyklov mesiaca pre jeden plný cyklus slnka. Preto prvý pomer medzi nimi sa stanovil na 13:1.

Neskôr na základe nových poznatkov sa došlo k záveru, že na zemi je 17 krát viac striebra ako zlata. Nasledujúcich 4000 rokov bol pomer zlata k striebru v priemere 1:15 (v súčasnosti sa pohybuje okolo 1:65!).

19.06.2009

"Gold is the money of kings; silver is the money of gentlemen; barter is the money of peasants; but debt is the money of slaves."  Norm Franz

   "In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through  inflation. There is no safe store of value." Alan Greenspan

"Economic crises have been produced by us for the goyim by no other means than the withdrawal of money from circulation."  Protocols of Zion - 20

[Most Recent Quotes from www.kitco.com][Most Recent Quotes from www.kitco.com]