A. Greenspan hosťom v Comedy Central

Ekonomické predpovedanie pred 50 rokmi bolo práve tak správne event. nesprávne, ako je aj dnes, tvrdí A. Greenspan.

Čo sa týka ekonomických predpovedí A. Greenspan uviedol: V biznise ekonomických predpovedí som viac než 50 rokov a v predpovedaní nie som o nič lepší, než som bol aj predtým. Predpovedanie pred 50 rokmi bolo tak správne event. nesprávne, ako je aj dnes. Dôvodom je, že podstata ľudstva sa nezmenila.


O.i. uviedol, že ak by sme v súčasnosti boli na zlatom štandarde, nepotrebovali by sme centrálne banky...


Celé interview: tinyurl.com/293tb8

22.09.2007

"The world is governed by self interest only. ." Johann Friedrich Von Schiller