Celkovo vyťažené zlato

Viete si približne predstaviť, koľko zlata bolo celkovo vyťažené?

Uvedené údaje sú asi 5 rokov staré, avšak dávajú aspoň akú takú predstavu. Ak by sme uvažovali s rokom 2006, pripočítajme ku 145 tonám približne ďalších 15 ton.


Here's a story about the opening of a fascinating exhibit about gold at the American Museum of Natural History in New York, but it contains a terrible error. It reports that all the gold ever mined totals "330 million tons." The World Gold Council estimates that the total gold mined as of 2001 was only "145,000 tonnes," and yearly gold production since then has been less than 3,000 tonnes.

Vyťažené zlato        Celková váha

Source: GATA

11.02.2007

                                      

                             "Behind every great fortune lies a crime." - Balzac