Nové bankovky v USA?

Vzhľadom na pokles hodnoty USD oproti ostatným menám sa možno uvažuje aj s novými návrhmi bankoviek, na ktorých by bolo zobrazené ....

100 USD

 1 milión USD

 

10 000 USD

20 USD

1 mil USD- 1 USD1 mld USD

23.09.2007

                                      

                             "Behind every great fortune lies a crime." - Balzac