Škoda Spartak

Do sekcie Linky sme pridali nový odkaz na priateľskú stránku. Samozrejme o veteránoch.

Look:www.skodaspartak.cz/index.html


02.01.2009

                                      

                             "Behind every great fortune lies a crime." - Balzac