ROPA – technický pohľad

Dlhodobý rastúci trend ropy je stále neporušený. Pokles zo $72 na $50 bol veľmi rýchly,

čo má za následok aj súčasný náhly rast ceny. V súčasnosti dno vidíme na $50 a odtiaľ vzostup na úroveň $62 - $64. Obchodujúce pásmo v krátkodobom horizonte vidíme v rozmedzí $50 - $64.

Ropa

Source: G-Vision

07.02.2007