Zemný plyn - technický pohľad (3)

V marci sme v strednodobom horizonte predpokladali dosiahnutie úrovne min. 13USD, ....realita bola 13,45....www.g-vision.sk/dual/energy/zemny-plyn-technicky-pohlad-2/

V nasledujúcom období sa potenciálne môže očkávať korekcia. Cena sa dosť vzdialila od 50MA, čo vytvára určitý predpoklad pre čiastočný návrat. Vytvorenie "Spike" pred začatím korekcie sa nevylučuje. Silná podpora je na úrovni okolo 9,00. Spodná hranica náhleho prepadu by mohla byť aj na úrovni 6,20.Gas

27.06.2008